Hvilken af de 4 iværksættertyper er du?

Når først du kender de 4 iværksættertyper, så kan du sikkert hurtigt spotte dem i dit netværk. Typerne tager udgangspunkt i din strategiske tilgang, dit personlige afsæt, dit udviklingsfokus og dine udfordringer.

Uanset om du først er på vej ud i livet som selvstændig, eller om du allerede har været i gang i nogle år, vil du sikkert kunne genkende dig selv i en (eller et par stykker) af beskrivelserne.

ivaerksaetter-typer

Hvad er de 4 iværksættertyper?

Nedenfor ser du en opsummerende beskrivelse af de 4 iværksættertyper, som bygger på en undersøgelse, der er udarbejdet af Henrik Andersen og Mogens Thomsen, virksomhedskonsulenter på Virksomheds Start & Vækst, Århus.

Hvem er de 4 iværksættertyper:

Hvorfor er det interessant – for dig – at interessere sig for, hvilken iværksættertype du er?

Når først du har genkendt dig selv i en af de 4 iværksættertyper, så er det vigtigt at være bevidst om, hvor du som type ofte har dine svagheder og styrker.

Vi har under hver beskrivelse skrevet vores egne gode iværksætter råd til, hvad du med fordel skal arbejde med, hvordan du søger den rette hjælp og har det rigtige fokus, så din virksomhed udvikler sig.

Kan du se dig selv i flere af iværksættertyperne?

Problemet med stereotyper er at de sjældent passer 100% på ALLE mennesker. Til gengæld er de rigtig gode til at finde inspiration i. For at du kan arbejde bevist med, hvilken iværksætter-type du er, har vi lavet et worksheet, hvor du afklarer, hvor dit fokus, dit afsæt, din udvikling og udfordringer ligger, så du bevidst kan arbejde med at udvikle dig på den rigtige måde.

Den vækstpotentielle iværksætter

vaekstivaerksaetteren

Strategisk tilgang:

Hvis du tilhører den vækstpotentielle iværksættertype, har du en ambition om, at din næsten færdigudviklede ide eller projekt skal udvikle sig til en virksomhed. Virksomheden må gerne vokse og få medarbejdere, og du ser helst, at den får en stor omsætning. I din forretningsplan har du indregnet en løbende vækst over de kommende år.

Personligt afsæt:

Du er ambitiøs og vil gerne opnå noget. Til gengæld er du også villig til at satse næsten alt, både familie, venner og din opsparring. Du er målrettet og har gennemarbejdet din forretningsplan.

Som person er du fagligt velfunderet og har sikkert en længerevarende uddannelse. Du ser på udvikling som spændende og udfordrende. Du er højst sandsynlig en mand.

Udviklingsfokus:

Du tilegner dig formentlig viden ved at undersøge årsagen til et givent problem, før du finder en løsning på problemet – gerne på internettet, via fagbøger eller gennem specialister. Du deltager helst i meget korte seminarer og kurser.

Du er meget villig til at dele din viden med andre – så længe det ikke gælder din kerneforretning. Du er proaktiv i forhold til at tilrette eller ændre din virksomhed således, at du er klar til at møde de nye krav, som du regner med, at dine kunder eller markedet vil forlange.

Udfordringer:

Dine største svagheder er sandsynligvis, at du mangler realistiske vurderinger af markedets størrelse, dine kunder og hvor lang tid, det tager at komme på markedet. En anden begrænsning kan være at tænke i helheder, således at du har fokus på hele virksomheden og ikke kun produktet eller konceptet.

Vores gode råd til den vækstpotentielle iværksætter

Hvordan skal du tjene penge?

Da dit fokus ofte ligger på idéen eller produktudviklingen, er det let at glemme, at varen, softwaren, ydelsen eller hvad du nu producerer, også skal afsættes, så du kan tjene penge. Men det er dét, virksomheden og du skal overleve på, på den lange bane – også når du er i gang med at bygge en virksomhed, der skal vækste så meget, at du kan sælge den videre, så er måden du tjener penge på vigtig. Den er intet værd, hvis ikke du ved et salg eller kapitalindsprøjtning kan bevise, at der er et marked, der nu eller i fremtiden vil give afkast.

Test dit produkt in real life

Test din prototype eller MVP (Minimum Viable Product) i marken, inden du bruger al din tid, opsparing og familiens velvilje på en ide, der i dit hoved synes indlysende, men som kunderne måske slet ikke er villig til at give penge for eller forstår behøvet for. Statistikker giver dig ikke samme feeling med markedet og kunderne, som en real-life test gør. 

Hvem har lederrollen?

Når din virksomhed begynder at vokse, så skal du være bevidst om, hvorvidt det er dig, der skal indtage lederrollen. Du vil nemlig højst sandsynlig finde det mere interessant at udvikle end at lede virksomheden. Søg derfor hjælp hos rådgivere, der hjælper dig til at udvikle og pleje organisationen også. 

Ansættelse af medarbejdere

Når du skal ansætte medarbejdere, bør du ikke bare overveje hvilken personlighedstype, der passer ind i din virksomhed, men kan også med fordel investere i medarbejdere med de rette forbindelser og de rette erfaringer i stedet for at satse på billigst mulig arbejdskraft. Du kan evt. overveje at lade dem købe sig ind i virksomheden som en del af ansættelsen.

Har du penge nok til vækst?

Når først væksten tager til, så har du behov for at have et vist cash-flow. Din vækst kan hurtigt blive bremset af, at du ikke har penge nok til varelager og produktion. Sørg derfor for at udarbejde et likviditetsbudget, når virksomheden er i fuld drift og overvej tidspunktet for en evt. investor.

Hvor lang er dit produkts livscyklus?

Dit produkt har en vis levetid, og du bør derfor allerede på højdepunktet af dit salg, være i gang med at udvikle nye produkter eller videreudvikle det eksisterende, der sikrer, at din virksomhed ikke dør i takt med, at markedet mættes, og der kommer konkurrenter til.

Den projektorienterede iværksætter

den-projektorienterede-ivaerksaetter

Strategisk tilgang:

Den projektorienterede iværksætter har en stor faglig viden, sandsynligvis inden for et humanistisk fagområde.

Du har måske ikke helt styr på, hvad det er, du skal sælge, eller hvad din ydelse skal koste. For dig er det heller ikke helt så vigtigt, da det er din ide og den ydelse, som du vil tilbyde dine kunder, der tæller. Du er heller ikke så fokuseret på, hvor meget du kan tjene på din ide.

Personligt afsæt:

Din motivation og årsag til at starte virksomhed kan f.eks. være, at du er utilfreds med de vilkår eller de kvalitetskrav, din nuværende arbejdsgiver giver sine kunder, og at du har lyst til at gøre det bedre.

Det kan være, at du går ledig og kan se, at det nu er det rigtige tidspunkt at kunne realisere din drøm om at tjene penge på din viden og erfaring indenfor det område, som du tænker at starte virksomhed indenfor.

Som person har du sikkert en videregående uddannelse indenfor humaniora eller samfundsfag. Din virksomhed vil derfor bære præg af, hvad du finder spændende og interessant.

Udviklingsfokus:

Du vil kun drive din virksomhed, hvis du føler, at du etisk kan stå inde for det produkt eller den ydelse, som du leverer til dine kunder.

Du motiveres snarere af personlig og faglig udvikling end af det at tjene penge. Du tænker ikke på dig selv som “en virksomhed”, men snarere som en, der tjener penge på en anden måde end som lønmodtager.

Du har ikke planer om at skulle ansætte folk, du vil hellere samarbejde med forskellige freelancere.

Du holder sandsynligvis meget af at tilegne dig ny viden, meget gerne på kurser, hvor du kan sparre og diskutere denne viden med andre. Du bruger endvidere meget tid på netværksgrupper etc., hvor du deltager aktivt.

Du bruger internettet til at finde faktuel viden. Når du er sammen med ligesindede, vil du gerne fortælle om de udfordringer, som du står overfor, bare der gives feedback på en konstruktiv måde.

Udfordringer:

Din største udfordring som projektorienteret iværksætter er at fortælle andre, hvad det er, du sælger. Du tænker ofte for bredt, og er bange for at indsnævre dit område.

Du er derfor nødt til at arbejde med dit forretningsgrundlag og dine budgetter.

Vores gode råd til den projektorienterede iværksætter

Gør virksomheden unik

Forsøg at sætte det du kan på formel, lav din egen model, så du har noget unikt at komme med i markedet, så du bliver mindre sårbar over for konkurrenter.

Tænk ud over din egen næsetip

Du skal turde at tænke din virksomhed større end blot "løn til dig selv" og som en rigtig virksomhed, der generer overskud. 

Tænk vækst ind i din virksomhedsstrategi

Du sælger højst sandsynlig dine timer, og det er svært at skalere op, men du behøver ikke nødvendigvis at ansætte medarbejdere for at skabe vækst. Du kan tænke i produkter i stedet for ydelser, f.eks. bøger, seminarer, kurser eller foredrag, hvor du kan hjælpe flere på en gang, og det kan give dig et større overskud og indtægtsgrundlag, så der er plads til den personlige og faglige udvikling, du værdsætter højt.

Få betaling for alt dit arbejde

Hold øje med din tid, så du får faktureret for alt det arbejde, du udfører, også de små, hurtige opgaver, du "bare lige" klarer for kunden.

Skær ind til benet

Sørg for at afgrænse dit område og de kundetyper, du går efter. Du – som ene person – kan ikke hjælpe ALLE. Gå derfor efter en mere snæver kundegruppe eller niche, hvor du ved, at det, du kan, rammer hovedet lige på sømmet. 

ivaerksaettertyper

Lær din egen iværksættertype at kende – download worksheet'et

Iværksætter.NU er en del af Birgittefeldborg.dk. Ved at udfylde formularen, får du adgang til en pdf med arbejdsark, enkle værktøjer og inspiration, og du skriver dig samtidig op til at modtage nyhedsbrev fra Iværksætter.NU og Birgittefeldborg.dk
Vi indsamler og opbevarer dine data og de valg du foretager med henblik på at kunne sende dig målrettede informationer, værktøjer og markedsføring. Oplysningerne slettes , når vi ikke længere ønsker at sende nyhedsbreve ud. Oplysningerne videresælges ikke, men opbevares hos vores nyhedsbrevstjeneste. Læs i øvrigt vores privatlivspolitik. Du har til enhver tid ret til at få slettet eller korrigeret dine oplysninger. Dette kan du let gøre ved at benytte linket i bunden af hver mail. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet. 

Livsstilsiværksætteren

livsstils-ivaerksaetteren

Strategisk tilgang:

Hvis du tilhører denne gruppe af iværksættere, har du sandsynligvis et kreativt gen, som du i løbet af årene har udviklet gennem uddannelser, kurser, en hobby eller din personlige udvikling.

Du vil gerne, at din virksomhed skal være en del af dig, men du vil også have tid til andre ting i dit liv. Ofte udspringer din ide af en interesse, som du har brugt tid på i din fritid, og som du nu ønsker at bruge mere tid på. Du er sandsynligvis kvinde.

Personligt afsæt:

Du bliver motiveret af at arbejde med noget, som du mener, at andre også kan have glæde af. Du har ikke nødvendigvis erfaring eller en uddannelse inden for området, men har et inderligt ønske om at forandre og hjælpe mennesker og verden omkring dig, og gør det ofte af ren kærlighed.

Det er nok for dig, at du blot kan leve af den indtægt, som du kan få ud af din virksomhed. Den må ikke tage overhånd, så du ikke har tid til børn, selvudvikling, fritidsinteresser og et harmonisk liv, work-life balance er i fokus.

Udviklingsfokus:

Det, der driver dig, er at få så meget viden som muligt, og du deltager hellere end gerne i arrangementer, hvor den ydelse eller det produkt, du sælger, er på dagsordenen. Alt anden viden finder du på internettet eller på korte generelle kurser.

Når du skal udvikle dine produkter eller din virksomhed, vil du gerne have hjælp og sparring fra ligesindede. Du er meget glad for og engageret i dit produkt eller ydelse og ser også gerne, at alle andre er det. Mange alternative behandlere hører hjemme i denne iværksætterkategori.

Udfordringer:

Som livsstilsiværksætter er din største udfordring indtjeningsgrundlaget. Du er passioneret og entusiastisk omkring dit produkt eller ydelse, hvilket kan gøre det svært for dig at acceptere at ikke ALLE andre har samme opfattelse. Derfor kan det også være svært for dig at sortere i de tiltag, der ikke generer overskud.

Du bryder dig egentlig ikke om at tage penge for dine ydelser, da du ser det mere som et kald end en forretning. Og "godt nok", kan ofte blive standarden, så din virksomhed ikke rykker for alvor.

Vores gode råd til livsstils- iværksætteren

Skal virksomheden være dit bierhver?

Accepter at din forretning, måske aldrig bliver dit hovederhverv, men noget du i din fritid tjener penge på. Find et job, du kan supplere din indtjening op med. 

Få hjælp fra professionelle rådgivere

Hvis du satser på at leve af din forretning, bør du søge råd og vejledning ude fra. Få f.eks. hjælp hos iværksætterrådgivningen hos dit lokale erhvervsråd eller forretningsudviklere eller søg selv viden gennem et iværksætterkursus eller en iværksætterbog som vores, så du lærer at arbejde med din virksomhed professionelt.

Få et forspring til konkurrenterne

Skal din virksomhed slå igennem på markedet, så skal du ikke acceptere "godt nok". Invester i professionel hjælp til logo, hjemmeside og markedsføring – og koncentrer dig om dit kerneområde, som du er helhjertet føler dig hjemme i. Det kan give dig et forspring ifht. mange af dine konkurrenter og det, der gør, at du flytter dig fra hobby virksomhed til professionel virksomhed.

Bliv ved med at holde fast i dine bløde værdier

Selv om virksomheden professionaliseres, betyder det ikke, at den bliver kold og kynisk. Du vil højst sandsynlig bedre kunne være i dig selv, hvis du ser markedsføring som noget, du er forpligtet til at gøre, for at kunne få de mennesker, der har brug for din hjælp i tale. Du markedsfører dig for deres skyld, så de kan få hjælp, ikke din egen fortjenestes skyld.

Den traditionelle iværksætter

den-traditionelle-ivaerksaetter

Strategisk tilgang:

Den traditionelle iværksætter har en god faglig uddannelse og vil gerne være herre i eget hus. Helt typisk for denne type er, at du har et klart defineret produkt eller ydelse, ofte inden for et håndværksfag, restaurationsbranchen eller en butik – et produkt eller ydelse, som er velkendt på et eksisterende marked.

Personligt afsæt:

Du er motiveret af at komme til at tjene så mange penge som muligt. Du behøver ikke så megen planlægning, for det er klart for dig, hvad der skal sælges.

Udviklingsfokus:

Du får det meste af din viden gennem det arbejde, som du udfører – learning by doing – og kaster dig ud i opgaver, hvor du ikke nødvendigvis har den faglige kompetence.

Lejlighedsvis kan der godt snige sig enkelte kursusdage på en teknisk skole ind.

Er du en yngre generation af den traditionelle iværksætter, er du sansynligvis god til at reagere på, hvad det er kunderne efterspørger og kan ved dygtighed og heldige sammentræf udvikle virksomheden til en vækstvirksomhed.

Udfordringer:

Du finder sandsynligvis det administrative arbejde i forbindelse med at drive virksomhed meget kedeligt, og vil hurtigst muligt overlade det til en anden.

Det er ikke så væsentligt at udvikle din virksomhed, du leverer den ydelse, du nu en gang har sat dig for. Udvikling kommer som sagt nærmest ved et tilfælde.

Vores gode råd til den traditionelle iværksætter

Uddeleger alt det, du synes, er kedeligt

Som traditionel iværksætter bør du være opmærksom på, at din administration og dit bogholderi med fordel kan uddelegeres til en person, som trives med den slags arbejde. Du kan så koncentrere dig om det, som du trives med – sikkert dit håndværk.

Slip lidt af din forsigtighed

Sørg for at udvikle dine produkter, så du ikke "går i stå", og virksomheden afvikles, når du går på pension. Vær åben for, at arbejdet godt kan udføres og gøres anderledes, end det har været udført gennem generationer, og slip af og til din forsigtighed – også selv om du har "arvet" virksomheden fra dine forældre.

Vær skarpere i din markedsføring

Kig kritisk og objektivt på, om dit marked er stort nok, og om du rammer kunderne præcist nok, f.eks. i din markedsføring. I stedet for hovedløst at rykke samme annonce i avisen hver uge, så lav en egentlig markedsføringsplan, hvor du fokuserer på et bestemt område/emne i bestemte uger. F.eks. kan du som gartner fokusere på nedgravning af trampoliner i forårsmånederne, hækklipning i forsommeren og beskæring af frugttræer i efteråret. På den måde rammer din markedsføring ned i kundernes aktuelle behov i stedet for bare det generelle behov.

Skab et genkendeligt ansigt

Husk i din branding at lægge et massivt tryk, så din håndværkerbil, arbejdstøj, poser i butikken, visitkort, hjemmeside, menukort, emballage osv. giver dig identitet og genkendelse. Brug humor, hvis du har den, men bliv aldrig plat.

Stil krav til den gode kundeoplevelse i alle led

Kunderne ønsker professionelle ydelser, mindeværdige oplevelser og højt serviceniveau. Stil derfor krav til hele din virksomhed om, hvordan jeres ansigt ud af til skal være, lige fra telefonbesvarelser, duften i butikken, oplevelsen af betjeningen i restauranten, jargonen hos håndværkerne, planlægningen af arbejdet osv.

Kan du genkende dig selv?

Det kan vi helt bestemt!

Vi er nemlig begge livsstiliværksættere, vi trives rigtig godt med at arbejde med det, som vi brænder allermest for, og som vi også kan hjælpe og glæde andre med.

Vi er så passionerede omkring vores ydelser, at vi har svært ved ikke at tale om det alle mulige steder, hvor vi færdes – og faktisk er det svært at fatte, at ikke ALLE ønsker sig en iværksætter tilværelse. For os er iværksætterlivet det, der er svaret på vores work-life balance.

Men vi har bestemt også haft vores udfordringer med at tjene penge i vores virksomheder, fordi vi af ren passion gerne vil hjælpe alle jer iværksættere, både med forretningsudvikling, på det grafiske område og med opstarten af virksomhed.

Iværksætter.nu er for os platformen og ydelsen, der gør, at vi har plads til udfoldelse og udvikling, hvor vi ikke behøves at blive stenrige af det, vi laver, men kan gøre det, fordi vi elsker det.

I resten af vores virksomheder har vi et langt større strategisk afsæt og prioritering, så vi sikrer os en stabil indkomst. Men stadig med fokus på, at det, vi laver, skal være sjovt at lave. Det betyder til- og fravalg.

Også for dig er det vigtigt at være bevist om, hvordan du bygger en virksomhed, der er sjov at arbejde i – også i fremtiden. Download worksheet'et, og tegn et billede af den type du er samtidig med, at du afdækker hvilke udfordringer du har, og hvordan du har tænkt dig at gå til dem.

ivaerksaettertyper

Lær din egen iværksættertype at kende – download worksheet'et

Iværksætter.NU er en del af Birgittefeldborg.dk. Ved at udfylde formularen, får du adgang til en pdf med arbejdsark, enkle værktøjer og inspiration, og du skriver dig samtidig op til at modtage nyhedsbrev fra Iværksætter.NU og Birgittefeldborg.dk
Vi indsamler og opbevarer dine data og de valg du foretager med henblik på at kunne sende dig målrettede informationer, værktøjer og markedsføring. Oplysningerne slettes , når vi ikke længere ønsker at sende nyhedsbreve ud. Oplysningerne videresælges ikke, men opbevares hos vores nyhedsbrevstjeneste. Læs i øvrigt vores privatlivspolitik. Du har til enhver tid ret til at få slettet eller korrigeret dine oplysninger. Dette kan du let gøre ved at benytte linket i bunden af hver mail. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet. 

Birgitte-feldborg-ivaersaetter

FORRETNINGSUDVIKLER BIRGITTE FELDBORG

Artiklen er skrevet af Birgitte Feldborg forretningsudvikler, underviser og forfatter. Hun brænder for at rådgive og undervise dedikerede selvstændige konsulenter, coaches og behandlere som dig til at etablere og udvikle din virksomhed. Hun møder masser af iværksættere som mentor. Fælles for dem alle er, at uanset iværksætter-type, så kan alle få brug for en mentor, der kan skubbe til os på vores svage punkter.

Efterlad en kommentar

Dorthe Do og Birgitte Feldborg

DORTHE DO BEJER er grafisk designer og hjemmesidebygger. Hun elsker at arbejde sammen med den passionerede "direktør" – altså dig der er soloselvstændig eller iværksætter – om at løfte dit grafiske udtryk “fra hjemmegjort til efterspurgt ™”.
Hun er kendt for nærmest at være tankelæser, når hun omsætter det man har i hovedet til grafiske udtryk. Privat er hun mor til 4, hyggehækler og elsker en god, afslappende dag i haven.

BIRGITTE FELDBORG hjælper små virksomheder og soloselvstændige med at udvikle deres forretninger til det næste niveau. Med mere end 15 års undervisningserfaring kender hun også udfordringerne ved at tilegne sig ny viden, og hvad der skal til, for at det lykkes. Hun har hjulpet mere end 300 forskellige virksomheder og kender deres udfordringer, og hvad der virker og ikke virker, når vi taler om målgrupper, produktsammensætninger og markedsføring.

dd-bf-signature
bog-ivaerksætterundervisning

Download light udgave af Iværksætteri i praksis

Ved at udfylde formularen får du adgang til et smugkig i iværksætterbogen samt modtager nyhedsbreve med enkle værktøjer, inspiration og gode tilbud fra iværksætter.NU. Vi indsamler og opbevarer dine data og de valg du foretager med henblik på at kunne sende dig målrettede informationer, værktøjer og markedsføring. Oplysningerne slettes , når vi ikke længere ønsker at sende nyhedsbreve ud. Oplysningerne videresælges ikke, men opbevares hos vores nyhedsbrevstjeneste. Læs i øvrigt vores privatlivspolitik. Du har til enhver tid ret til at få slettet eller korrigeret dine oplysninger. Dette kan du let gøre ved at benytte linket i bunden af hver mail. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet. 

Bedste-ivaerksaetter-blogs-DigiAwards2017