Fokuspunkter

Hvad skal du fokusere på?

At sætte mål og have drømme bringer dig ikke nødvendigvis i mål. Derfor skal du her definere, hvad det er, du skal fokusere på, så du flytter dig fra tanke til handling. Sæt gerne punkter ind, som du skal fokusere på dagligt, men også langsigtet mod dit 3 års mål.

fokuspunkter

Hvis målet skal nåes, hvilken indsats kræver det så af dig? Hvad er det, du særligt skal have fokus på?

Er der ressourcer, knowhow eller kompetencer, der skal tilføres udefra, for at du kan holde fokus og udnytte dine egne ressourcer bedst? Eller skal du fokusere på at blive opkvalificeret, så du selv kan løse opgaven?

Hvad kan stille sig i vejen for, at du når din målsætning? Er der andre opgaver, prioriteringer, familiesituation osv., som du ved kan risikere at fjerne dit fokus fra hovedopgaven?

Husk for katten at fejre dine succeser – vi har kun os selv til at give ros. Definér på forhånd, hvad du vil belønne dig selv med, hvis du når dine mål og er god til at holde fokus. Så bliver der også mere end målet at stræbe efter.