Sådan laver du – nemt – en forretningsplan ud fra en skabelon

Gratis skabelon til forretningsplan

forretning-ikon

Har du en forretningsplan?

Det er der faktisk ikke mange små iværksættere, der har! Hvorfor? Fordi den som regel bliver lavet i starten af din iværksætter tilværelse, sendt til banken, pakket i skuffen – og glemt!

Der ligger den så mellem regninger, gamle tuscher, høretelefoner, og et par notesbøger. Hygger den sig? Naaaj, ikke rigtig. Er den et aktiv for dig? Naaaj, ikke rigtig.

 

forretningsplan

Jamen, hvorfor så overhovedet bruge tid på en forretningsplan?

For det første bliver den kun et aktiv, hvis du ser den som dine noter til, hvad virksomheden er, og hvor den skal hen. Hvis du gør forretningsplanen til det sted, hvor du tjekker dine tiltag op imod den plan, du har (nemlig din forretningsplan), så bliver den det overordnede redskab til at styre virksomheden i den retning, du i starten besluttede dig for.

Derfor, læg den ikke væk i skuffen. Hiv den frem i lyset og brug den i din dagligdag. Ha' den stående, et sted hvor den er synlig, så den er i din bevidsthed.

 

Genvej til en gennemarbejdet forretningsplan

– download skabelonen og gå i banken med en forretningsplan, der er gennemarbejdet og flot sat op.

forretningsplan-skabelon

Udfyld formularen, og få med det samme adgang til skabelonen. Det gør det langt nemmere for dig at komme hele vejen rundt om de vigtigste oplysninger, en forretningsplan skal indholde – og så trækker det jo heller ikke ned, at den ser professionel ud.

Iværksætter.NU er en del af Birgittefeldborg.dk. Ved at udfylde formularen, får du adgang til en pdf med arbejdsark, enkle værktøjer og inspiration, og du skriver dig samtidig op til at modtage nyhedsbrev fra Iværksætter.NU og Birgittefeldborg.dk
Vi indsamler og opbevarer dine data og de valg du foretager med henblik på at kunne sende dig målrettede informationer, værktøjer og markedsføring. Oplysningerne slettes , når vi ikke længere ønsker at sende nyhedsbreve ud. Oplysningerne videresælges ikke, men opbevares hos vores nyhedsbrevstjeneste. Læs i øvrigt vores privatlivspolitik. Du har til enhver tid ret til at få slettet eller korrigeret dine oplysninger. Dette kan du let gøre ved at benytte linket i bunden af hver mail. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet. 

Hvilke krav er der til en forretningsplan?

Der er ingen formelle krav til din forretningsplan, og der er flere måder, du kan udarbejde en fyldestgørende og brugbar forretningsplan på. Vores skabelon kan du downloade i vinduet nederst på siden. Det er den skabelon og opbygning, som de fleste af de iværksættere, der er igennem vores rådgivning, ender med at bruge.

Dine intressenter har brug for forskellige oplysninger. Derfor er det en god ide at have en master forretningsplan, hvor du kan plukke i – afhængig af, om det er banken, reklamebureauet, investorer osv., der skal have indsigt i din business. De er hver især interesseret i forskellige ting.

 

Forretningsplanen skal være aktuel og dynamisk

Forretningsplanen skal tage udgangspunkt i din nuværende situation og indeholde emner som f.eks. forretningside, målsætninger, interne og eksterne forhold. Der findes en række fælles retningslinjer for forretningsplaner (som fremgår af downloadet), som er en god ide at arbejde efter – især hvis banker, investorer og lignende intressenter skal vurdere dig ud fra forretningsplanen.

 

Formålet med at have en forretningsplan

Forretningsplanen er et styringsredskab. Formålet er at skabe og skitsere en sammenhæng mellem virksomhedens nuværende situation og det, du gerne vil opnå med din virksomhed. Forretningsplanen skal som nævnt hjælpe dig med at få konkretiseret hvilke handlinger og tiltag, der er nødvendige, samt hvordan og hvornår disse tiltag skal implementeres for at realisere virksomhedens visioner og målsætninger.

Det skal en forretningsplan indholde

Her finder du alt det, skabelonen til forretningsplanen indeholder. Der er ikke en bestemt rækkefølge, du kan bytte ting ud, og flytte rundt på dem. Skabelonen er tiltænkt som en huskeliste.

Download skabelonen herunder. Den er nem at gå til, og flot sat op. Du kan sagtens tilpasse den, så den passer til dine egen konceptfarver.

Ved at udfylde formularen får du adgang til genvejen til en gennemarbejdet forretningsplan - samt modtager nyhedsbreve med enkle værktøjer, inspiration og gode tilbud fra iværksætter.NU. Vi indsamler og opbevarer dine data og de valg du foretager med henblik på at kunne sende dig målrettede informationer, værktøjer og markedsføring. Oplysningerne slettes , når vi ikke længere ønsker at sende nyhedsbreve ud. Oplysningerne videresælges ikke, men opbevares hos vores nyhedsbrevstjeneste. Læs i øvrigt vores privatlivspolitik. Du har til enhver tid ret til at få slettet eller korrigeret dine oplysninger. Dette kan du let gøre ved at benytte linket i bunden af hver mail. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet. 

Forside

 • Logo og/eller billede
 • Virksomhedsnavn + evt. payoff
 • Dato

 

Indholdsfortegnelse

 • Sæt gerne afsnitsnumre på, så forretningsplanen er nem at finde rundt i.

 

1. Resumé

 • Her giver du bankrådgiveren, erhvervskonsulenten og andre interesserede et hurtigt overblik over din virksomhed.
 • Resuméet bør indeholde de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen, bl.a. en kort beskrivelse af virksomheden, mulighederne på markedet, hvad du skal sælge, din egen baggrund samt centrale tal fra budget- og finansieringsplanen.
 • Beskriv også kort din exit-strategi.
 • Skriv resuméet, når du har arbejdet dig igennem alle punkterne.

 

2. Fundamentet

 • Beskriv det idegrundlag, som din virksomhed bygger på. Hvorfor ønsker du at bygge denne virksomhed op?
 • Hvilken forskel vil du gerne gøre – hvad er det du brænder for at ændre?
 • Hvilke værdier, normer og øvrige politikker, driver du din virksomhed efter
 • Beskriv, hvad der er særligt ved dit produkt/din ydelse.
 • Hvorledes adskiller du dig i forhold til de eksisterende virksomheder på markedet?

 

3. Personlige forudsætninger

 • Redegør for de kompetencer, netværk og øvrige ressourcer, du lægger i virksomheden. Du skal her overbevise andre (og dig selv!) om, at du har det, der skal til for at lykkes med virksomheden.
 • Beskriv, hvad motivet er for at starte og drive din virksomhed.
 • Er der områder, hvor du skal have hjælp udefra?
 • Hvor meget vil du arbejde, og står dette mål med de forventninger, du har til din fremtidige indtjening?

 

4. Produktet/ydelsen og markedet

 • Beskriv dit produkt/ydelse, hvad kan det, hvilken værdi giver det?
 • Hvilke nøgleaktiviteter udfører du – læg bilag ind til de mere tekniske beskrivelser?
 • Hvordan ser konkurrencebilledet ud?
 • Beskriv i korte træk din målgruppe.
 • Hvad ønsker kunderne af produktet eller ydelsen – og hvad er kunden villig til at betale?
 • Hvordan vil du opbygge og vedligeholde dit brand og relation til kunderne?
 • Hvilket behov i markedet vil du opfylde?
 • Hvordan planlægger du at markedsføre dig? Hvordan vil du skabe efterspørgsel?
 • Af hvilke kanaler vil du sælge dine produkter/ydelser?

 

5. Leverandører

 • Har du behov for nogle leverandører eller andre samarbejdspartnere for at kunne levere dit produkt/din ydelse?
 • Hvordan vil du udvælge dine leverandører?
 • Hvilke krav stiller du til dine leverandører – skal de f.eks. have certificeringer?
 • Hvor afhængig er du af den enkelte leverandør i forhold til f.eks. pris og andre aftaler?

 

6. Personaleforhold

 • Skal du have medarbejdere ansat i din virksomhed?
 • Hvilken uddannelse og erfaring skal de have?
 • Hvordan skal de ansættes? Skal det være en almindelig medarbejderkontrakt? Eller skal du købe timer, således at du slipper for de forpligtelser, der følger med at have ansatte?

 

7. Ledelse

 • Hvordan vil du fordele dine ressourcer, hvis du selv er lederen?
 • Ejerforhold
 • Beskriv bestyrelsesopgaver (hvis du skal have en bestyrelse)
 • Hvilke andre rådgivere vil du benytte, og hvad er deres rolle?
 • Beskriv organisationen, hvis det er mere end bare dig, der udgør virksomheden.

 

8. ORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN

 • Hvilken virksomhedsform ønsker du at drive din virksomhed i?
 • Beskriv din virksomheds forretningsgange f.eks. hvornår og hvor tit du vil fakturere
 • Hvor er din arbejdsplads placeret – hjemme, kontorfællesskab, egne bygninger osv.

 

9. Stamoplysninger og etablering

 • Hvad skal din virksomhed hedde?
 • Hvilke registreringer har du?
 • Hvilken adresse har den? 

10. Økonomistyring og IT-anvendelse

 • Hvilke IT-systemer og -programmer er nødvendige for, at du kan drive din virksomhed?
 • Har du allerede anskaffet disse, eller hvad vil det i givet fald koste?
 • Hvordan styrer du din virksomheds økonomi mest effektivt?
 • Hvordan vil du løse de administrative og regnskabsmæssige rutiner, der er i enhver virksomhed?

 

11. Virksomhedens udvikling

 • Tænk tre år frem i tiden – beskriv, hvor du forventer, virksomheden er til den tid.
 • Hvilke planer vil du iværksætte på hvilke tidspunkter – og har du opsat milepæle?
 • Hvilke handlinger skal udføres hvornår?
 • Hvilke investeringer skal du gøre i din virksomhed for at nå dit mål?
 • Beskriv dine målsætninger på opgavelisten med en deadline for hver handling, således at du hele tiden har et overblik over, hvad du skal gøre hvornår for at nå dine mål for virksomheden.
 • Hvor realistisk er det, at du kan føre planen ud i livet inden for den tidshorisont, du har fastsat.

 

12. Budgetter og finansiering

 • Hvor finder du de penge, der skal til for at starte og evt. drive din virksomhed det første stykke tid? Skal du låne penge i banken eller forsøge at finde investorer, som vil støtte virksomheden, er det det, du skal skrive.

 • Et etableringsbudget, der viser, hvad det vil koste dig at starte din virksomhed

 • Et driftsbudget, der viser de forventede indtægter og udgifter i din virksomhed fordelt på måneder.

 • Et likviditetsbudget, der viser det behov, din virksomhed har for likviditet måned for måned for at kunne betale sine udgifter.

 • Evt. et privatbudget, der viser, hvilken indtjening du nødvendigvis skal have for at kunne betale dine private udgifter.

 • Budgetterne udarbejdes i et konkret budgetværktøj, som kan downloades på:
  https://ivaerksaetter.nu/budgetskema

 

13. Risici

 • Hvor stor er sandsynligheden for, at forretningsplanen ikke kan realiseres?
 • Hvilke forhold kan gøre, at din forretningsplan ikke kan realiseres?
 • Forhold dig til de risici, der er ved at drive virksomheden.
 • Hvordan vil du evt. imødegå disse risici?
 • Hvad er din exit-strategi, hvor megen tid og hvor mange penge vil du investere i din virksomhed, før du evt. beslutter dig for, at nu er det på tide at sige stop?
 • Har du afstemt det med dine nærmeste?

Hvorfor bruge en skabelon til en forretningsplan?

Der findes mange forskellige skabeloner til udarbejdelse af forretningsplaner. Du kan finde flere af dem frit tilgængelige på nettet. I iværksætter.nu har vi har også designet og opsat en, som du frit kan bruge. Du skal udvælge de emner, der er relevante i forhold til din business, så skabelonen bliver tilpasset dit behov. Slet det du ikke har brug for. Nedenfor finder du et forslag til, hvad din forretningsplan skal indeholde.

Mange af de spørgsmål, du skal tage stilling til for at kunne skrive din forretningsplan, er det vi arbejder med i bogen Iværksætteri i praksis.

Benyt blogindlægget som en introduktion til dit arbejde med forretningsplanen – vil du langt videre end det, kan det være en fordel at købe bogen så du kan arbejde i dybden med de emner den berører.

Vend tilbage til forretningsplanen, hver gang du har fundet ud af noget nyt omkring din virksomhed, eller har truffet nogle beslutninger, der er relevante at få med i forretningsplanen.

 

Sådan bruger du en skabelon til en forretningsplan

Indtast dine oplysninger i boksen herunder, så sender vi dig linket til skabelonen. I den finder du de 13 afsnit, med endnu flere spørgsmål end dem du finder her på siden.

Lav en master forretningsplan, og pluk så i den, afhængig af hvem der skal se dem.

 1. Klik på linket i den mail du modtager, det fører dig til skabelonen, der er lavet i Google Docs, dvs. den er tilgængelig for dig alle steder – også hvis du lige er på farten.
 2. Bruge siden menuen "outline" til hurtigt at navigere mellem punkterne.
 3. Lav den "store" forretningsplan færdig, ved at udfylde teksterne efter spørgsmålene, og skriv gerne egne relevante ting ind også.
 4. Ændr farven til en af dine koncept farver
 5. Skift billede, logo, navn og dato (så ved du altid hvornår den sidst er opdateret)
 6. Opret en kopi, giv denne en ny dato, og slet de punkter der ikke er relevante for der, hvor du skal bruge forretningsplanen.
 7. Download skabelonen til en pdf under File>Download as>PDF Document (.pdf)

Du kan oprette ligeså mange kopier du vil, og dele den med f.eks. din bestyrrelse.

God fornøjelse med arbejdet.

Skabelon til forretningsplan

– download og gå i banken med en forretningsplan, der er gennemarbejdet og flot sat op.

forretningsplan-skabelon

Udfyld formularen, og få med det samme adgang til skabelonen. Det gør det langt nemmere for dig at komme hele vejen rundt om de vigtigste oplysninger en forretningsplan skal indholde – og så trækker det jo heller ikke ned, at den ser professionel ud.

Iværksætter.NU er en del af Birgittefeldborg.dk. Ved at udfylde formularen, får du adgang til en pdf med arbejdsark, enkle værktøjer og inspiration, og du skriver dig samtidig op til at modtage nyhedsbrev fra Iværksætter.NU og Birgittefeldborg.dk
Vi indsamler og opbevarer dine data og de valg du foretager med henblik på at kunne sende dig målrettede informationer, værktøjer og markedsføring. Oplysningerne slettes , når vi ikke længere ønsker at sende nyhedsbreve ud. Oplysningerne videresælges ikke, men opbevares hos vores nyhedsbrevstjeneste. Læs i øvrigt vores privatlivspolitik. Du har til enhver tid ret til at få slettet eller korrigeret dine oplysninger. Dette kan du let gøre ved at benytte linket i bunden af hver mail. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet. 

Efterlad en kommentar

Dorthe Do og Birgitte Feldborg

DORTHE DO BEJER er grafisk designer og hjemmesidebygger. Hun elsker at arbejde sammen med den passionerede "direktør" – altså dig der er soloselvstændig eller iværksætter – om at løfte dit grafiske udtryk “fra hjemmegjort til efterspurgt ™”.
Hun er kendt for nærmest at være tankelæser, når hun omsætter det man har i hovedet til grafiske udtryk. Privat er hun mor til 4, hyggehækler og elsker en god, afslappende dag i haven.

BIRGITTE FELDBORG hjælper små virksomheder og soloselvstændige med at udvikle deres forretninger til det næste niveau. Med mere end 15 års undervisningserfaring kender hun også udfordringerne ved at tilegne sig ny viden, og hvad der skal til, for at det lykkes. Hun har hjulpet mere end 300 forskellige virksomheder og kender deres udfordringer, og hvad der virker og ikke virker, når vi taler om målgrupper, produktsammensætninger og markedsføring.

dd-bf-signature
bog-ivaerksætterundervisning

Download light udgave af Iværksætteri i praksis

Ved at udfylde formularen får du adgang til et smugkig i iværksætterbogen samt modtager nyhedsbreve med enkle værktøjer, inspiration og gode tilbud fra iværksætter.NU. Vi indsamler og opbevarer dine data og de valg du foretager med henblik på at kunne sende dig målrettede informationer, værktøjer og markedsføring. Oplysningerne slettes , når vi ikke længere ønsker at sende nyhedsbreve ud. Oplysningerne videresælges ikke, men opbevares hos vores nyhedsbrevstjeneste. Læs i øvrigt vores privatlivspolitik. Du har til enhver tid ret til at få slettet eller korrigeret dine oplysninger. Dette kan du let gøre ved at benytte linket i bunden af hver mail. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet. 

Bedste-ivaerksaetter-blogs-DigiAwards2017