God arbejdslyst!

Tjek din indbakke, der er en mail på vej til dig med dit download:

"Skriv en fængede intro tekst til din forside"

Når du har downloadet arbejdsarket, så sæt med det samme tid af til at arbejde med emnet.
Ellers kommer der bare andre opgaver i vejen. Opgaver du måske oven i købet skulle have haft udliciteret!

Dorthe Do og Birgitte Feldborg
Vi håber værktøjerne hjælper dig til, at skabe din drømme business.

Dorthe & Birgitte