God arbejdslyst!

Tjek din indbakke, der er en mail på vej til dig med dit download:

"Skriv en kort biografi på 5 linjer"

Når du har downloadet arbejdsarket, så sæt med det samme tid af til at arbejde med emnet.
Ellers kommer der bare andre opgaver i vejen. Opgaver du måske oven i købet skulle have haft udliciteret!

Dorthe Do og Birgitte Feldborg
Vi håber værktøjerne hjælper dig til, at skabe din drømme business.

Dorthe & Birgitte